Het is onze stellige overtuiging dat een goed geselecteerd en ge´mplementeerd 3D CAD/PDM systeem al dan niet in combinatie met geautomatiseerde product- of salesconfiguratie een beslissende bijdrage kan leveren aan het verbeteren van bedrijfsprocessen, met als resultaat : meer winst voor de onderneming.
Toch zijn er talloze voorbeelden te vinden van bedrijven waar het rendement van de investering niet of nauwelijks aantoonbaar is !

Modulair bouwen, re-use van kennis en onderdelen, verkorten van de time-to-market, betere service, traceability, managen van wijzigingen, first-time-right, LEAN product development, ....
Dat zijn vaak de echte strategische bedrijfsdoelen. 3D CAD, PDM en configuratoren zijn zeer zeker gereedschappen die nodig zijn bij het realiseren van deze doelen, maar dat gaat niet vanzelf.

DIM4 is opgericht met als doel het succesvol implementeren van deze gereedschappen in de organisaties van haar klanten. Wij richten ons hierbij natuurlijk op de software, maar daarnaast met name op de mensen, de processen, en het product van onze klanten. Pas als alles in balans is kan gesproken worden van een succesvolle implementatie.
DIM4 is systeem onafhankelijk en heeft geen relatie met de leveranciers van de software.
Wij hebben een passie voor 3D CAD, PDM en configuratoren en de succesvolle toepassing hiervan in de totale organisatie.