Onze werkwijze kenmerkt zich door 4 fases en een focus op uw doelen.

De eerste fase is een korte inventarisatie van de mogelijkheden voor 3D CAD, PDM of geautomatiseerde configuratoren. Resultaat is een inschatting van de financiŽle en technische voordelen die de software in uw situatie zou kunnen opleveren.

De volgende fase is het inventariseren van uw huidige en gewenste situatie. Onze ervaring stelt ons in staat om u op mogelijkheden te wijzen welke u zelf wellicht nog niet had onderkent. De randvoorwaarden worden door DIM4 middels interviews en onderzoek in kaart gebracht. Het streven is naar een duidelijk omlijnd, kwantificeerbaar doel.

De derde fase is de selectie van het systeem en het beschrijven van processen en productstructuur.
Leveranciers worden uitgenodigd met ons te communiceren. De vraag die we beantwoord willen zien : Hoe denkt u ons doel te gaan realiseren ? Tevens voeren wij een uitgebreid referentieonderzoek uit. Het resultaat is tweeledig :
1) U zult zien dat we geen verkopers aan tafel krijgen, maar potentiŽle partners,
2) De keuze voor een oplossing, bestaande uit software, partner(s) en een planning.

De laatste fase is de daadwerkelijke implementatie van de gekozen oplossing, resulterend in de realisatie van de in de eerste fase gestelde doelen.
DIM4 begeleidt dit traject op basis van interim management en van het begin tot het eind.
Indien nodig zorgen we tevens conversie van uw oude tekeningenpakket en voor extra resources. Het werk moet tenslotte gewoon doorgaan.